Dank U voor het kruis Heer!
Toeval is het pseudoniem wat God gebruikt als Hij anoniem wil blijven

Zoeken
Inhoud
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!

 

 
 
 
 
'Als terugkijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt, kijk dan naast je, Ik ben met je.'
 

 

Welkom!! 
 
 
 
Weet je, dat de Vader je kent!

Weet je, dat je van waarde bent!

Weet je dat je een parel bent!

Een parel in Gods hand!

~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Liefde, blijdschap en vrede, zeggen iets over onze relatie met God.
 
Lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid, zeggen iets over onze relatie met de ander.
 
Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zeggen iets over onze relatie met onszelf.

 
 
^
Als je op de bijbel klikt, kom je bij de bijbel op internet!
 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 
Mattheüs 11 : 28-30


 
 
Als Jezus je hand neemt.
Houdt Hij je stevig vast.
Als Jezus je stevig vasthoudt.
Leidt Hij je door het leven.
Als Jezus je door het leven leidt.
Brengt Hij, je veilig thuis!

 
 

 Dank U Heer, dat ik mag komen
heel dicht voor Uw aangezicht
dat de tranen mogen stromen
en U ze met Uw liefde wist.

Voor Uw kracht aan mij gegeven
voor Uw blijdschap in mijn hart
voor ieder mens die ik mag kennen
voor iedere traan, voor elke lach.

Voor de vriendschap in mijn leven
voor de dag en voor de nacht
voor Uw Geest aan mij gegeven
dank U, dat ik leven mag.
 
 
 

 

Johannes 3 : 16
 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 
 

Psalm 23
 

De Here is mijn Herder....
    WAT EEN RELATIE!
mij ontbreekt niets....
    WAT EEN VERZORGING!
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden....
    WAT EEN RUST!
Hij voert mij aan rustige wateren....
    WAT EEN VERFRISSING!
Hij verkwikt mijn ziel....
    WAT EEN GENEZING!
Hij leidt mij in de rechte sporen....
    WAT EEN LEIDING!
om zijns naams wil....
    WAT EEN DOEL!
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis....
    WAT EEN BEPROEVING!
ik vrees geen kwaad....
    WAT EEN ZEKERHEID!
want Gij zijt bij mij....
    WAT EEN TROUW!
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij....
    WAT EEN SCHUILPLAATS!
Gij richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen....
    WAT EEN HOOP!
Gij zalft mijn hoofd met olie....
    WAT EEN HEILIGING!
mijn beker vloeit over....
    WAT EEN OVERVLOED!
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven....
    WAT EEN ZEGEN!
Ik zal in het huis des Heren verblijven....
    WAT EEN GEBORGENHEID!
tot in lengte van dagen....
    WAT EEN TIJD!

Amen
(het zal waar en zeker zijn).

 

 
Als je je zonden belijdt, dan vergeeft God ze en gooit hij ze in de diepste zee.
Volgens Corrie ten Boom staat daar een bordje bij: 'Vissen verboden'.
 
~~~~~~~~~~~~
 

Ga nooit heen zonder te groeten.
Ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten.
Kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder te praten.
Dat doet soms een hart zo'n pijn
Wat je 's morgens hebt verlaten.
Kan er 's avonds niet meer zijn.

 Toon Hermans 


Openbaring 22 : 13
 
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
 
~~~~~~~~~~~~
 

Het grootste liefdesoffer ooit:
God gaf Zijn enige Zoon voor ons!!

 
 

Positieve kijk

David kon op twee manieren naar Goliath kijken.
Hij kon zeggen:
"Tjonge, hij is zo groot, ik smeer hem."
Of hij kon zeggen:
"Tjonge, hij is zo groot, die is niet te missen." David deed het laatste....


 
 
 

Mattheüs 6 : 34


 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Laat je niet verteren door de zorgen van morgen. God beloofde je niet te belasten boven je vermogen. Leer van gisteren, leef vandaag en hoop op morgen.

Alleen door Jezus krijg je eeuwig leven. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!
~~~~~~~~~~~~~
 

Als ik kijk naar de wereld,
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf,
maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus,
weet ik me geborgen.

Corrie ten Boom


“Geloof is niet alleen maar ‘geloven’,
geloof is verbonden zijn met een Persoon.
Als ik me aan een stoel toevertrouw,
is het niet de mate van mijn vertrouwen,
maar de sterkte van de stoel, waardoor ik niet val.”

Corrie ten Boom

 
 

Jezus, jouw Anker

Ik zie steeds jouw ogen
vol pijn en verdriet
om wat men jou aandeed
ze begrijpen het niet.

Ze vragen om liefde
een arm om je heen
maar je trekt je terug
en blijft moederziel alleen.

Zoekend en tastend
naar een anker, een rots
grijp maar het anker
dat is Jezus, jouw God.

Hij kan alles geven
waar je zo naar verlangt
Zijn Liefde voor jou
houdt eeuwig stand.

Bij Hem mag je schuilen
ook voor jou is er plaats
Hij droogt je tranen
daarvoor is het nooit te laat.

Schrijver onbekend

 
 

Prayer of Mother Theresa

Do You want my hands, Lord, to spend the day helping the sick and the poor, who need them?
Lord, today I give you my hands.

Do you want my feet, Lord, to spend the day visiting those who need a friend?
Lord, today I give you my feet.

Do you want my voice, Lord, to spend the day speaking to all who need Your works of love?
Lord, today I give you my voice.

Do you want my heart, Lord, to spend the day loving everyone, without exception?
Lord, today I give you my heart.
 

~~~~~~~~~~~~~~
 

Wilt U mijn handen, Heer?
Om vandaag de armen en de zieken te helpen?
Heer, vandaag geef ik U mijn handen.
 
Wilt U mijn voeten, Heer?
Om vandaag zij die een vriend nodig hebben te bezoeken?
Heer, vandaag geef ik U mijn voeten.
 
Wilt U mijn stem, Heer?
Om vandaag zij die dat nodig hebben te vertellen van Uw liefde?
Heer, vandaag geef ik U mijn stem.
 
Wilt U mijn hart, Heer?
Om vandaag zonder uitzondering iedereen lief te hebben?
Heer, vandaag geef ik U mijn hart.
 
Moeder Theresa

 
 

 
Jesaja 40 : 1
 
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
 
De belofte van Onze Vader, dat Hij Zelf al onze tranen zal afwissen, doet mij beseffen hoe liefdevol Hij is; niet ziende hoe vaak wij Hem wenende achterlieten....
 
Als er één is die van je houdt dan is dat Jezus, want Hij kocht jou vrij met Zijn bloed!
 
Dank U Heer!
 
Iemand die tegen zijn wil wordt overtuigd,
verandert niet van mening.

 
 
 

Hij is....
 
Zijn werk is zo veelzijdig.
Zijn belofte is vast.
Zijn leven is onvergelijkelijk.
Zijn goedheid is onbeperkt.
Zijn barmhartigheid is eeuwigdurend.
Zijn liefde verandert nooit.
Zijn Woord is genoeg.
Zijn genade is voldoende.
Zijn heerschappij is rechtvaardig en
Zijn juk is zacht en
Zijn last is licht.

Ik wou dat ik Hem kon beschrijven.
Maar Hij is onbeschrijfelijk. Ja, dat is Hij!

Hij is God.
Hij is onbeschrijfelijk.
Hij is ondoorgrondelijk.
Hij is onoverwinnelijk.
Hij is onweerstaanbaar!

Schrijver onbekend

 
 
 
 
Toeval is het pseudoniem wat God gebruikt als Hij anoniem wil blijven.

 
 
 
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
 
Romeinen 10 : 9

 
 

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
 
Mattheüs 28 : 20

 
 


Reacties

Christine op 16-11-2010 22:38
Hallo Ina, heb je de grote homepage overgedaan op het puntje? Wat een werk is dat geweest,zeg....maar dit is wel veilig, mocht er met die eene aanbieder iets mis gaan, dan heb je het op een anderen Hp staan,,,,,goed idee van jou....
het was vandag hier een heerlijke zonnige dag....
wel te rusten,,,,,,,
groeten van Christine
Jolinda op 11-02-2011 13:39
hallo ina bij deze kan ik mij niet toevoegen als vriend ik heb het nou bij mijn favorieten gezet.
liefs,jolinda
Jolinda op 11-02-2011 13:55
er staat niks om je eigen toe tevoegen hoor ik denk dat er wat mis is gegaan
dankuvoorhetkruisheer op 11-02-2011 15:45
Nu kan het wel, want ik had het uit staan.
 
Liefs,
Me
Jolinda op 11-02-2011 18:39
ja ik heb je toegevoegt
liefs Jolinda
mijnspace op 12-02-2011 00:03
hallo ina ik heb 'n nieuw puntje gemaakt ik doe wordpress weg en zet alles op dit puntje wat ik mijn space heb genoemd.
Liefs, poedelvrouwtje
poedelvrouwtje op 14-02-2011 22:20
Hallo Me hoe heb je hem nou zo lang gekregen dat ie helemaal tot het einde loopt?
liefs poedelvrouwtje
dankuvoorhetkruisheer op 15-02-2011 07:39
Ik zou het niet weten!
 
Liefs,
Me
poedelvrouwtje op 15-02-2011 11:52
ik ga hem over kopieren en kijk of het ook zo lang bij mij wordt
gerrie op 22-08-2011 17:19
mooie tekst hoor
groetjes gerrie
Jolinda op 24-08-2011 14:56
hallo chistine waar is je puntje dan hoe heet het? als ik er op klik dan kom ik op je website
Liefs Jolinda
Christine op 18-11-2011 19:27
Lieve Ina,
wat is het jaar toch vlug voorbij gegaan....
ik wens je heel veel plezier met je websites,
veel liefs en de groeten uit het mooie Friese Land
Christine
 
Christine op 03-05-2012 20:55
Lieve Ina,
nu wilde ik graag op je mooie rijke websites komen en je heel erg bedanken voor je liefde en voor de mooie felicitatie en het grappige kaartje voor de verjaardag van Sophie.
 
 
Veel liefs en de groeten uit het mooie Friese Land van Christine
kefalonia op 04-05-2012 21:23
Dank je wel!!
 
Liefs,
Me
Christine op 22-12-2013 13:46

Lieve Ina,

op deze regenachtige zondag middag ben ik wat op online reis gegaan, langs de internet vrienden en ik wil jou een kleine groet brengen. Ik wens je fijne kerstdagen met je man en kinderen en in het nieuwe jaar des Heren zegen en bewaring.

hertelijke groeten van Christine

Ina Mulder op 22-12-2013 17:03

Dank je wel!!

Jullie ook fijne en gezegende dagen en alle goeds voor 2014 toegewenst!!

Liefs,
Me ;) 

Jolinda op 09-08-2015 10:24

Hoi Ina ik zie dat deze linken het ook niet doen bij mij ook niet meer

en alles staat door elkaar bij mij.

liefs Jolinda

Ina op 09-08-2015 13:00

Ik heb je gemaild!

Liefs, Me ;)

Christine op 23-01-2018 15:18

Beste Ina, wat is het lang geleden allemaal dat we hier bezig waren.

Een mens gaat het gewoon missen.

Veel liefs en de hartelijke groeten van Christine

Ina Mulder op 23-01-2018 18:05

Zeker lang geleden!! ;) 

Bedankt voor de rozen! :)

Liefs, Ina

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
De tijd:
Je mag de moed even verliezen, maar de hoop nooit opgeven
Vrienden
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl